Смысл имеет лишь жизнь, прожитая ради других. (А.Эйнштейн)

четвер, 2 травня 2013 р.

Загальна географія, 6 клас. Завдання для підсумкової контрольної роботи.

Тема: "Атмосфера. Гідросфера. Біосфера. Географічна оболонка".

Контрольна робота, II семестр.

1 рівень.
1. Де знаходиться озоновий шар?
2. Для яких широт характерна найбільша річна кількість опадів?
3. Де зосереджені найбільші покривні льодовики планети?
4. Що відрізняє грунти від гірських порід?
5. Яка оболонка планети повністю заселена живими організмами?

II рівень
1. Дайте визначення поняття: річка, грунт, рельєф, річкова система, погода, клімат, природна зона, біосфера море
2. Назвіть компоненти природного комплекса.
III рівень
1. Що таке болото, водосховище, гумус.
2. Характеристика природних зон світу.
IV рівень
1. Яке значення мають річки в господарській діяльності людини? Які виникають проблеми у зв'язку з викорстанням річок людиною та можливі шляхи вирішення цих проблем.
2. Розкажіть про причини забруднення та можливі шляхи охорони повітря. 


2 коментарі: