Смысл имеет лишь жизнь, прожитая ради других. (А.Эйнштейн)

вівторок, 7 травня 2013 р.

Природознавство, 6 клас, контрольна робота.

Підсумкова контрольна робота за II семестр
Тема: "Рукотворні системи. Біосфера - найбільша жива система".

1. Дайте визначення поняття: взаємодія, сила, динамометр, прості механізми, складні механізми, енергозбереження, робота, енергія, машина, комбайн, вид, царство, Червона книга, екологія, фізика, природничі науки, біосфера, національні пакри, терикони.
2. Для існування живих організмів, роботи машин і механізмів необхідна....
3. Для підняття тіла масою 100 г необхідно застосувати силу, яка дорівнює....
4. Динамометр складається з....

5. Для зменшення сили тертя поверхні тіла ретельно...
6. Найбільше джерело енергії для живих організмів є.....
7. Коли сила ваги, що розтягує пружину з вантажем, дрівнює силі силі пружності, вантаж припиняє рухатися вниз і настає стан..
8. Чи можна повністю усунути силу тертя?
9. З яких матеріалів виготовляють сучасні машини?
10. Коли люди почали використовувати прості механізми?
11. Чи є обов'язковою частиною атомної електростанції штучна водойма - водосховище?
12. Як для будь-якої системи, так і для біосфери характерні внутрішні і зовнішні...
13. Рослини перетворюють енергію сонячних променів на хімічну енергію органічних речовин у процесі...
14. Чи правильне твердження, що Жовта книга містить відомості про зникаючі види рослин і тварин?
15. Межі біосфери є межами імнування всіх живих організмів (так чи ні)?
16. Яку роль відіграє в біосфері озоновий шар?
17. Що таке екосистема (природна і штучна)? Наведіть приклади природних і штучних екосистем.
18. Доведіть на прикладах, що шкода, завдана біосфері людиною, призводить до небажаних наслідків для людства.
19. Яке призначення мають заповідники?

Відео 
"РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ" (сили, види сил; енергія; машини, механізми; перетворення енергії; робота; прості механізми).

"БІОСФЕРА - будова""ЛЮДИНА І БІОСФЕРА"
"ЗАПИТАЛЬНИК ПО ПРИРОДОЗНАВСТВУ"
"ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ"
"ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"

Флеш-анімація:Немає коментарів:

Дописати коментар