Смысл имеет лишь жизнь, прожитая ради других. (А.Эйнштейн)

пʼятниця, 3 травня 2013 р.

Природознавство, 5 клас, підсумкова контрольна робота.

ТЕМА: " Небесні тіла. Умови життя на планеті  Земля".
Контрольна робота, II семестр

I рівень

1. Що є наслідком обертання Землі навколо Сонця та навколо своєї осі?
2. Хто був першим космонавтом Землі? України?
3. Як називається повітряна оболонка Землі?
4. Що таке корисні копалини? Що з переліченого є корисною копалиною: вода, грунт, повітря, нафта?
5. Найбільша річка України?
6. За допомогою якого приладу визначають силу і напрям вітру?
II рівень
1. Що таке рельєф, погода?
2. Назви умови, необхідні для життя живих організмів.
3. Назви водні об'єкти України та своєї місцевості.  
                                              III рівень
1. Виберіть правильні твердження:
а) вода, випаровуючись з поверхні тіла, захищає людину від перегрівання
б) усі мінерали є простими речовинами
в) прісної води на нашій планеті більше, ніж солоної
г) зелені рослини - виробники кисню
д) всі корисні копалини перебувають у твердому агрегатному стані
е) атмосферний тиск не змінюється при підніманні в гори
є) основна властивість грунту - родючість
2. Чому воду важають джерелом життя?
3. Яке значення має повітря для живих організмів?
                                                IV рівень
1. Доведи необхідність охорони вод від забруднення. Що для цього роблять?
2. Як людина негативно впливає на атмосферу? Як зберегти повітря чистим?

Немає коментарів:

Дописати коментар